จูนจิต EVEREST


จูนจิต EVEREST
ดื่มด่ำประสบการณ์ฝึกจิตหนึ่งเดียวในโลก
 
 

การจูนจิตที่ Everest คือวิธีการ ของการต่อตรงวงจรของจิตใต้สำนึก ในระดับจักรวาล โดยจูนหรือเชื่อมกับพลังงานอันยิ่งใหญ่ของภูเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นขุมพลัง เป็นกลุ่มพลังงานที่มีพลังสูงสุดในโลก