เกี่ยวกับเรา


ที่ปรึกษาการวางระบบจิต MINDSET และ วิธีใช้ชีวิต ให้กับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำองค์กร

The Master Coach Academy เป็นสถาบันการฝึกฝนจิตที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางระบบจิต MINDSET และวิธีใช้ชีวิต โดยอาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข เป็นผู้คิดค้นและใช้กระบวนการปลดล็อกชีวิตในระดับจิตใต้สำนึกที่เรียกว่า Spiritual Jumping Program (SLP) ซึ่งได้สะท้อนถึงแรงบันดาลใจของ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข และ ภรรยา (Miss Sunshine) ผู้ได้อุทิศเวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตในการค้นคว้าหาความรู้แจ้งแห่งสัจธรรม ศึกษาจากประสบการณ์ตรง ทั้งในเรื่องคลื่นความถี่ และพลังงานจักวาลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ พลังงานแสงออร่า พลังแห่งคลื่นเสียง พลังงานแห่งจักระ พลังงานแห่งคริสตัล และอัญมณี ฯลฯ เป็นต้น

อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านี้มาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ศาสตร์การโค้ชจูนจิตอันล้ำลึก จากพลังจักรวาลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจและปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

พลังงานแสงออร่า พลังแห่งคลื่นเสียง พลังงานแห่งจักระ พลังงานแห่งคริสตัล และ อัญมณี

ปัจจุบัน The Master Coach Academy เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการวางระบบจิต MINDSETและวิธีใช้ชีวิตด้วยวิธีการ “จูนจิต” สำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะได้ใช้ชีวิตที่เยี่ยมยอดที่สุดของชีวิตเรียกว่า Spiritual Jumping Program (SLP)กระบวนการเพื่อปลดล็อกชีวิตระดับจิตใต้สำนึกและวางระบบจิต MINDSET วิธีใช้ชีวิต ผ่านรูปแบบของการโค้ชส่วนตัว โค้ชกลุ่มย่อย หลักสูตรนักเรียนโค้ช และหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

อย่างไรก็ตาม เมื่อฝึกฝนจิตในระดับหนึ่งแล้ว อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข จะนำลูกศิษย์กลุ่มที่สนใจร่วมเดินทาง ออกไปรับประสบการณ์ยังดินแดนต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยพลังงานอันบริสุทธิ์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก เป็นการออกไปเรียนรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์ทางจิตยุคใหม่ (New Age) ทำให้จิตใต้สำนึกได้เรียนรู้ชีวิต และพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปสู่ความสุขและความสำเร็จแบบ Hi-Speed ที่ได้ผลเร็วที่สุดในยุคนี้ ด้วยวิธิการ “จูนจิต” อันล้ำลึก
อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข เป็นครูที่อุทิศตัวเองเพื่อความเชื่ออันสูงส่งว่าชีวิตมนุษย์จะต้องดีกว่านี้ได้ แม้ชีวิตยุคดิจิตอลจะซับซ้อนและเข้าถึงจิตภายในยากกว่าคนรุ่นก่อน

ทุกลมหายใจเข้าออกของท่าน คือความปรารถนาที่จะนำพาผู้คนไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่ ความเชื่อใหม่ ที่ส่งผลให้ชีวิตอิ่มเอม อุดมสมบูรณ์ มีความสุข และได้รับความสำเร็จตามประสงค์

“การลงมือทำให้ศิษย์ดูเป็นตัวอย่าง คือการสอนขั้นสุดยอด ที่น้อยคนจะทำได้เหมือนท่าน”

แนวทางการฝึกฝนจิตของ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ไม่ใช่แนวการฝึกเพื่อละทิ้งชีวิตทางโลก หากแต่เป็นระบบพัฒนาจิตที่เรียกว่า Spiritual Jumping Program (SLP) เพื่อวางระบบจิต MINDSET และวิธีใช้ชีวิตให้กับผู้คน


บทความที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์จูนจิตเหนือสำนึก