อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข


 
 

อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการศึกษา ค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง จากชายหนุ่มผู้มุ่งมั่นแสวงหาความหมายและความล้ำลึกในสัจธรรม สู่การเป็นปรมาจารย์จูนจิตเหนือสำนึก โดยในปัจจุบัน ทำหน้าเป็นที่ปรึกษาการวางระบบจิต MINDSET และวิธีใช้ชีวิตให้กับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำองค์กร เป็นครูของโค้ช และผู้คนที่ปรารถนาดึงดูดความสุขและความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับชีวิต

นับตั้งแต่เริ่มหันมาศึกษาเรื่องการวางระบบจิต MINDSET และวิธีใช้ชีวิต เพื่อค้นหาทางลัดให้ผู้คนใช้เวลาฝึกสั้นที่สุด การเดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์ยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดการเดินทางรอบโลกกว่า 23 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและความเพียรพยายาม ทำให้อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ได้รับประสบการณ์อันดื่มด่ำล้ำลึกจากเทือกเขาหิมาลัย สโตนเฮ้นจ์ มหาพีระมิดอียิปต์ ภูเขาไฟที่ประเทศไอซ์แลนด์ ทะเลทรายสะฮาร่า ทะเลทรายโกบี หุบเหวเทียนซาน ทะเลสาบเทียนซือ บนเส้นทางสายไหม (THE SILK ROAD) อันเป็นที่มาของการปฏิบัติ อันเป็นที่มาของการปฏิบัติสมาธิอภิจิตหมู่ เพื่อเชื่อมโยงพลังแสงออโรร่า (THE NORTHERN LIGHT) ที่ประเทศนอร์เวย์ รวมทั้งการฝึกฝนภาวนาภายในกับพระลามะชั้นสูงที่ธิเบตโบราณ

.

อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข

ฝึกฝนจิต

ประสบการณ์การเดินทางและฝึกฝนจิต ได้หล่อหลอมจนเป็นที่มาของการค้นพบวิธีการปลดล็อกระบบจิตที่มีความซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งในรูปแบบของการโค้ชจูนจิตส่วนตัว และวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการสำหรับระบบจิตโดยเฉพาะ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ค้นพบวิธีการที่เรียกว่า “จูนจิต” หรือ “จูนจิตเหนือสำนึก” ในปัจจุบันนั่นเอง

  • กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้รับใบประกาศนียบัตร จาก Harvard University ในหลักสูตร Super-Earths and Life
  • พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้รับประกาศนียบัตร จาก MITx ในหลักสูตร Design Thinking for Leading and Learning

ประกาศนียบัตร จาก Harvard University ในหลักสูตร Super-Earths and Life

ประกาศนียบัตร จาก MITx ในหลักสูตร Design Thinking for Leading and Learning

The Master Coach Academy เป็นสถาบันการฝึกฝนจิต ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางระบบจิต MINDSET และวิธีใช้ชีวิต ที่ได้สะท้อนถึงแรงบันดาลใจของ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข และอาจารย์สุมาลี บุบผารัตน์ (ภรรยา) ผู้ได้อุทิศเวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ในการค้นคว้าหาความรู้แจ้งแห่งสัจธรรม ศึกษาจากประสบการณ์ตรง ทั้งในเรื่องคลื่นความถี่ และ พลังงานในจักวาล รูปแบบต่าง ๆ อาทิ พลังงานแสงออร่า พลังแห่งคลื่นเสียง พลังงานแห่งจักระ พลังงานแห่งคริสตัล และอัญมณี ฯลฯ เป็นต้น

อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านี้ มาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ศาสตร์การโค้ชจูนจิตอันล้ำลึก จากพลังจักรวาลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจและปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

พลังงานแสงออร่า พลังแห่งคลื่นเสียง พลังงานแห่งจักระ พลังงานแห่งคริสตัล และ อัญมณี

พลังงานแสงออร่า พลังแห่งคลื่นเสียง พลังงานแห่งจักระ พลังงานแห่งคริสตัล และ อัญมณี

ปัจจุบัน The Master Coach Academy เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการวางระบบจิต MINDSET และวิธีใช้ชีวิตด้วยวิธีการ “จูนจิต” สำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะได้ใช้ชีวิตที่เยี่ยมยอดที่สุดของชีวิตเรียกว่า Spiritual Jumping Program (SLP) กระบวนการเพื่อปลดล็อกชีวิตระดับจิตใต้สำนึกและวางระบบจิต MINDSET วิธีใช้ชีวิตผ่านรูปแบบของการโค้ชส่วนตัว โค้ชกลุ่มย่อย หลักสูตรนักเรียนโค้ช และหลักสูตรเฉพาะทางต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

อย่างไรก็ตาม เมื่อฝึกฝนจิตในระดับหนึ่งแล้ว อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข จะนำลูกศิษย์กลุ่มที่สนใจร่วมเดินทาง ออกไปรับประสบการณ์ยังดินแดนต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยพลังงานอันบริสุทธิ์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก เป็นการออกไปเรียนรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์ทางจิตยุคใหม่ (New Age) ทำให้จิตใต้สำนึกได้เรียนรู้ชีวิต และพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปสู่ความสุขและความสำเร็จแบบ Hi-Speed ที่ได้ผลเร็วที่สุดในยุคนี้ ด้วยวิธิการ “จูนจิต” อันล้ำลึก

อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข เป็นครูที่อุทิศตัวเองเพื่อความเชื่ออันสูงส่งว่าชีวิตมนุษย์จะต้องดีกว่านี้ได้ แม้ชีวิตยุคดิจิตอลจะซับซ้อนและเข้าถึงจิตภายในยากกว่าคนรุ่นก่อน

ทุกลมหายใจเข้าออกของท่านคือ ความปรารถนาที่จะนำพาผู้คนไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่ ความเชื่อใหม่ ที่ส่งผลให้ชีวิตอิ่มเอม อุดมสมบูรณ์ มีความสุข และได้รับความสำเร็จตามประสงค์

 “การลงมือทำให้ศิษย์ดูเป็นตัวอย่าง คือการสอนขั้นสุดยอดที่น้อยคนจะทำได้เหมือนท่าน”

แนวทางการฝึกฝนจิตของอาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ไม่ใช่แนวการฝึกเพื่อละทิ้งชีวิตทางโลก หากแต่เป็นระบบพัฒนาจิต ที่เรียกว่า Spiritual Jumping Program (SLP) เพื่อวางระบบจิต MINDSET และวิธีใช้ชีวิตให้กับผู้คน

ฝึกฝนจิต

การค้นพบวิธีการเหล่านี้ ช่วยให้เราใช้ชีวิตไม่ผิดเพี้ยนจนเกิดความทุกข์ (เพราะระบบจิต MINDSET ที่เข้าใจผิด)

ทว่า…คนทั้งโลก กลับไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกแบบใด เพื่อดึงดูดความสำเร็จมาสู่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

การเดินบนเส้นทางแห่งการใช้ชีวิตเช่นนี้ ช่วยให้จิตภายในตื่นรู้เร็วที่สุด โดยเฉพาะเมื่อผู้ฝึกฝนได้รับการ “จูนจิต” ซึ่งถูกพัฒนาวิธีการเข้าถึงจิตภายในจาก Spiritual Jumping อันเป็นความลับสุดยอดในการพัฒนาจิต ปลดล็อกตัวตนเก่าไปสู่ตัวตนแท้จริงที่ยอดเยี่ยมที่สุดและรวดเร็วที่สุดในเวลานี้

นี่คือเส้นทางของอาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ปรมาจารย์จูนจิตเหนือสำนึก ในฐานะครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ระดับโลก

ฝึกทำสมาธิ

อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ปรมาจารย์จูนจิตเหนือสำนึก

จูนจิตที่หิมาลัย