หลักสูตรจูนจิตจักรพรรดิ ประกอบด้วย


 

1

คอร์สออนไลน์
จูนจิตจักรพรรดิ StartUp

เรียนและฝึกจูนพร้อมกับคลิปบทเรียน
ของอาจารย์โดยตรง ท่านที่สมัคร
จะได้รับ User Name และ Password
เพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์
ในระบบเว็ปไซต์ – เรียนซ้ำได้ตลอดชีวิต
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

.

.

2

คอร์สจูนจิตจักรพรรดิ
LIVE ออนไลน์

โอกาสพิเศษครั้งใหม่ของผู้เรียนคอร์สออนไลน์ ที่จะได้รับการ จูนจิตจักรพรรดิผ่าน  Live  รับพลังจากอาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข 3 วัน ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.ค. 62 เวลา 21.00-22-30 น. ใน facebook กลุ่มปิด ที่สามารถเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตไม่จำกัดจำนวนครั้ง

.

.

3

คอร์สจูนจิตจักรพรรดิ
ส่วนตัว

เพราะระบบจิตของคุณมีเอกลักษณ์พิเศษ
เฉพาะตัว จึงคู่ควรที่จะได้รับการวาง Mindset วิธีใช้ชีวิตใหม่ให้มีความล้ำลึก และล้ำลึกมากยิ่งขึ้น “แบบส่วนตัว” ไปสู่การกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึกว่าคุณยิ่งใหญ่
พอที่จะรองรับความสำเร็จแบบที่น้อยคนจะทำได้ นั่นคือความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิเท่านั้นที่จะรู้สึกเช่นนี้ได้

.


ชำระเงินได้ที่

.