จูนจิต EVEREST ประกอบด้วย


 

1

ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ไปจูนจิตที่ EVEREST

“เดินทางไปจูนจิตเหนือสำนึกกับพลังความรักอันยิ่งใหญ่ของมงกุฎโลก เอเวอร์เรสต์”
การจูนจิต-เปรียบเสมือนการชาร์ตพลังงานความสุขดึงดูดความสำเร็จนับหมื่นโวลต์เข้าไปกระตุ้นหัวใจคุณ

.

2

นั่งเครื่องบินเล็ก
ไปจูนจิตที่ EVEREST

นั่งเครื่องบินขึ้นไปจูนจิตกลางเวหา..เหนือยอดเขาสูงที่สุดในโลก
ครั้งแรกที่คุณจะรู้สึกความเป็นผู้พิชิต สัมผัสถึงอารมณ์ที่อยู่สูงกว่าจุดที่สูงที่สุดในโลก ทลายขอบเขตและขีดจำกัดในชีวิตระดับจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริง!!

.

.