หลักสูตรจูนจิตจักรพรรดิ


จูนจิตจักรพรรดิ
สุดยอดการจูนจิตรับพลังความยิ่งใหญ่จากธิเบต
และยอดเขาเอเวอเรสต์
 
 

หลักสูตรจูนจิตจักรพรรดิ เป็นหลักสูตรจูนจิตในระดับสูง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชีวิตที่ยอดเยี่ยม ประสบความสำเร็จแบบที่น้อยคนจะทำได้ เช่นเดียวกับที่มีไม่กี่คนจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้