ศาสตร์จูนจิตเหนือสำนึก


บทความนี้บอกเล่าวิธีการจูนจิต ต้นฉบับของแท้ ซึ่ง อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ครูผู้ค้นพบวิธีการจูนจิตหนึ่งเดียวในโลกได้ค้นพบวิธีการนี้และนำมาถ่ายทอดให้ผู้คนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และนำไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมาย

เครื่องมือที่เรียกว่าการจูนจิตเหนือสำนึก เป็นเครื่องมือช่วยผสาน อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ปรารถนาเข้าด้วยกันให้ลงตัวเพื่อจูนตัวเองกับจักรวาล ให้รู้คำตอบแท้จริงและวิธีการใช้ชีวิตเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน

การจูนจิตช่วยค้นพบคำตอบว่า เราจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่เหนือกว่าเดิมอย่างไร เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีกว่าเดิม ทั้งหมดเป็นกระบวนการปรับวงจรชีวิตในระดับจิตใต้สำนึก ไม่ใช่ระดับความคิดที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย

ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข จึงปรารถนาจะค้นหาวิธีปฏิบัติจิตที่เป็นทางลัดสั้นที่สุด เพื่อช่วยคนจำนวนมากอัพเกรดชีวิตในระดับจิตใต้สำนึกได้ง่ายที่สุด

จูนจิตต้นฉบับ the original tuning

และในที่สุด ท่านได้ค้นพบวิธีการจูนจิตอัพเกรดชีวิตด้วยการจูนจิตเหนือสำนึก ซึ่งความจริง 4 ข้อเกี่ยวกับการจูนจิตเหนือสำนึก จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการแท้จริงของการจูนจิตดังต่อไปนี้

  1. อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ค้นพบการจูนจิตเหนือสำนึกได้ด้วยตนเอง ในถ้ำเร้นลับบนยอดเขาหิมาลัยเมื่อ 11 ปีก่อน แต่ย้อนหลังไปนานกว่านั้น ท่านเริ่มฝึกฝนและปฏิบัติจิตด้วยตนเองอย่างลึกซึ้งมานานกว่า 20 ปี ซึ่งการค้นพบวิธีการจูนจิตจะต้องค้นพบด้วยตนเอง ไม่สามารถค้นพบจากระบบความคิดหรือคำบอกเล่า เพราะการเข้าถึงจิตเหนือสำนึกในระดับจักรวาล อาศัยการฝึกฝนจิตขั้นสูงที่ไม่เจือด้วยความคิดหรือสงสัยแบบมนุษย์ทั่วไป จึงจะค้นพบวิธีการจูนกับจิตเหนือสำนึกได้
  2. การจูนจิตเป็นวิธีการพิเศษที่สาบสูญไปจากโลกมนุษย์นานแล้ว กำเนิดของมนุษย์ล้วนมาจากจิตเดิมแท้ เกิดขึ้นจากการระเบิดของจักรวาล Big Bang ทำให้เกิด ธาตุรู้ จากนั้น ธาตุรู้ ได้วิวัฒนาการสู่ความเป็นมนุษย์ปัจจุบัน แต่วิวัฒนาการทั้งหมดทำให้มนุษย์ใช้ความคิดเป็นหลักและสูญเสียความสามารถการรับรู้ทางจิต ส่งผลให้สัญชาตญาณที่จะพัฒนาชีวิตอย่างแม่นยำสูญเสียไปเรื่อยๆ ในอดีต..ความรู้การจูนจิตเคยนำมาใช้อย่างได้ผลในยุคแอตแลนติส หลังการล่มสลาย..ชาวแอตแลนติสส่วนหนึ่งได้นำความรู้จากการจูนจิตมาสร้างพีระมิด เพื่อเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ด้านการจูนจิตให้มนุษย์ในยุคหลัง
  3. การจูนจิตต่อเชื่อมวงจรจิตใต้สำนึกได้ทันที และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉับพลันในระดับของการเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าเดิม หลุดพ้นจากความเข้าใจผิดในวงจรจิตแบบเดิม อาทิ เชื่อว่าตนเองไม่ได้รับความรัก ไม่เป็นที่รัก ไม่ดีพอ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นต้นทางของความล้มเหลวซ้ำซากในชีวิต การจูนให้จิตใต้สำนึกเกิดความรับรู้ใหม่ ช่วยให้จิตเกิดทางเลือกที่เหนือกว่า กล้าใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิม เพราะมั่นใจในความรู้สึกว่า ท้ายที่สุดแล้วเราจะทำได้สำเร็จ เราจะได้เป็น เราจะได้ใช้ชีวิตอันเลิศล้ำอย่างที่ต้องการ
  4. การจูนจิตไม่ใช่ระบบการคิดหรือการจดจำที่ได้จากการอ่านคัมภีร์ ตำนาน หรือฝึกแบบเก่าที่ใช้ความเชื่อนำความคิด การจูนจิตเป็นกระบวนการจูนคลื่นพลังจักรวาลในระดับความถี่ การจูนในระดับลึกซึ้งเท่านั้นจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งในระดับนี้…ต้องมีการปลดล็อกความทรงจำที่สร้างความถี่ด้านลบให้อ่อนกำลังลงเสียก่อน จึงจะเข้าสู่กระบวนการจูนจิตกับคลื่นความถี่ระดับจักรวาลโดยไม่ถูกคลื่นความคิดของเราเองรบกวน

.

อาศัยเพียงการท่องจำ การพูดถึงสิ่งที่ต้องการหรือการร้องขอ แต่ไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมอันเกิดจากความเชื่อผิดๆได้ คลื่นความคิดด้านลบจากสิ่งที่เราพูดหรือร้องขอจะกลายเป็นตัวตัดสัญญาณการจูนจิตกับจักรวาลให้เราได้ผลลัพธ์น้อยลงไปเรื่อยๆ ทำให้ความคิดปิ๊งแวบหรือไอเดียสุดยอดในการใช้ชีวิตไม่ถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิต

ส่งผลให้ผู้ที่จูนจิตไม่ได้ ต้องใช้ชีวิตด้วยชุดความคิดเดิมและสร้างแต่ประสบการณ์เดิมตลอดชีวิต ชีวิตจึงวนซ้ำกับผลลัพธ์เดิม เพียงแค่เปลี่ยนเวลา ตัวละคร และสถานที่เกิดเหตุการณ์เดิมเท่านั้น

จูนจิตกับจักรวาล เชื่อมต่อตัวตนที่สูงกว่า

การออกจากวงจรชีวิตเก่าเพื่อสร้างวงจรชีวิตใหม่กับจิตใต้สำนึกด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการความจริงของจักรวาลเท่านั้น มนุษย์จึงจะค้นพบคำตอบที่ใช่ในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในระดับจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

ดังนั้น การจูนจิตเหนือสำนึก ที่อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ค้นพบจึงเป็นศาสตร์ทางจิต เป็นการค้นพบที่ต่อยอดมาจากองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อให้มนุษย์ไม่เสียเวลาทั้งหมดค้นหาชีวิตที่ใช่ แต่สุดท้ายอาจจะไม่เจอคำตอบที่ลงตัวสำหรับชีวิต


ท่านที่สนใจการจูนจิต หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาคอร์สจูนจิตที่เหมาะสมกับตนเอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร – 092-361-5346095-636-2691