รับฟรี EBOOK แนะนำการจูนจิตเหนือสำนึก 12 ระดับ


EBOOK แนะนำการจูนจิตเหนือสำนึก 12 ระดับ

อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข เปิดโอกาสให้ผู้สนใจพัฒนาตัวเองจากภายในได้เรียนทางไกลทั่วโลก ด้วยการฝึกจูนจิตเหนือสำนึกในระดับที่ 1 – 4 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อปรับฐานจิตให้มีความสุขเพิ่มขึ้น เกิดความเข้าใจชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 20 – 30%


ท่านจะได้รับ EBook ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานจิตที่เกี่ยวข้องกับระดับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต หากนำจิตในแต่ละระดับไปทำงาน สร้างธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง


ลงทะเบียนเพื่อรับ EBOOK
จูนจิตเหนือสำนึก 12 ระดับ ฟรี!
จูนจิตเหนือสำนึก ศาสตร์การโค้ชรูปแบบใหม่

ใช้การจูนกระแสจิตเหนือสำนึก สลายปมชีวิตและสร้างสรรค์ความเชื่อระดับสุดยอด เพื่อสร้างโอกาสดี ๆ ให้เดินทางไปถึงความสำเร็จชัดเจนที่สุด


สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการโค้ช

  1. จิตใต้สำนึกเกิดพลังความสุข หลุดจากความคิดด้านลบที่ฉุดรั้งความสำเร็จ
  2. เกิดแรงบันดาลใจ เชื่อมั่นในความสำเร็จระดับจิตใต้สำนึก ลดความสงสัยในศักยภาพของตัวเอง
  3. รู้ด้วยจิตของตนเองว่า ควรใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ธุรกิจ การงาน ความสัมพันธ์กับผู้คนอย่างไรให้สุขและสำเร็จง่ายดาย
  4. นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ จังหวะ และโอกาสที่ยอดเยี่ยมเพื่อประสบความสำเร็จได้ด้วยสัญชาตญาณของจิตที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.
092-361-5346,
095-636-2691

www.themastercoachacademy.org