Blog


ทุกครั้งที่ครูเดินทางไปฝึกจิตที่ต่างประเทศ คือการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ของโลกที่ช่วยกระตุ้นสำนึกรู้ของจิตใต้สำนึก ไม่ต่างกับโยคีในอดีตที่จะรู้สถานที่วงในสำหรับปฏิบัติและฝึกจิตให้ก้าวหน้าเร็วกว่าฝึกจิตในสถานที่เดิมๆ ซึ่งมีพลังงานกระตุ้นจิตน้อยกว่า

.

เมื่อ 8 เดือนก่อน ครูพาพวกเราไปนั่งสมาธิในมหาพีระมิดที่ประเทศอียิปต์ ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้จิตของร่วมเดินทางเกิดความฉลาดและตื่นรู้มหาศาล สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจตามความจริงที่เหนือความเชื่อเดิม สภาพชีวิตโดยรวมหลังจากนั้นจึงดีขึ้นและก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว..สำเร็จและมีความสุขเพิ่มขึ้น

.

เป็นครั้งแรกของผู้เขียนที่ได้รู้ว่า…พีระมิดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ (Tools) ปรับพลังงานร่ายกายมนุษย์ให้สมดุลเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้จักรวาลให้มนุษย์ เพื่อวิวัฒนาการตัวเองได้เร็วกว่าเดิม

.

การเข้าไปนั่งสมาธิหรือจูนจิตขั้นสูงในพีระมิด..จะได้รับคลื่นความถี่ระดับภูมิปัญญาจักรวาล ซึมซับกระแสพลังงานได้มากกว่าปกติ เพราะพีระมิดเป็นเครื่องมือสำหรับขยายพลังงานให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นนั่นเอง

.

ก่อนเดินทางไปจูนจิตในยุโรปครั้งนี้ ครูของผมไม่มีแผนเดินทางไปประเทศบอสเนีย จนกระทั่งท่านได้เห็นข้อมูลจากคุณชยุต นวรัตน์ (ผู้แปลข้อความจากจิตจักรวาล) เดินทางไปเป็นอาสาสมัครขุดค้นมหาพีระมิดที่ประเทศบอสเนีย ท่านจึงให้เลขาติดต่อคุณชยุต และแจ้งว่าจะเดินทางไปยังมหาพีระมิด บอสเนีย..ที่คาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลก และมีอายุมากที่สุดกว่า 30,000 ปี (ก่อนอารยธรรมมนุษย์เสียอีก)

.

จุดเริ่มต้นของการค้นพบพีระมิดแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2005

.

เมื่อนักโบราณคดีนามว่า คุณเซเมียร์ ออสมานาจิช สังเกตเห็นภูเขาลูกหนึ่งรูปร่างคล้ายพีระมิดเป็น 4 เหลี่ยมด้านเท่าทำมุมลาดเอียง 45 องศา เกิดสัญชาตญาณว่าภูเขานี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ น่าจะเป็นการสร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์โบราณ จึงขออนุญาตทางการบอสเนีย ขุดค้นเพื่อยืนยันการค้นพบพีระมิดแห่งใหม่ของโลกและแห่งแรกในยุโรป

.

คุณเซเมียร์ ออสมานาจิช คาดว่าภายใต้ฐานของพีระมิดน่าจะมีทางเดินหรืออุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างทางเข้าและห้องต่างๆ ซึ่งเป็นจริงดังนั้น..

.

ต่อมามีผู้พบเห็นพลังงานเป็นลำแสงพุ่งขึ้นจากพีระมิดขึ้นไปยังกลุ่มดาวลูกไก่ ซึ่งเชื่อกันในหมู่ของนักจิตวิญญาณวิทยาว่า..เผ่าพันธุ์ของมนุษย์กำเนิดมาจากกลุ่มดาวลูกไก่ และมนุษย์จากดาวดวงนี้เป็นผู้สร้างพีระมิด เพื่อรักษาสมดุลทางพลังงานของโลกให้มนุษย์อยู่อย่างสันติสุข

.

สอดคล้องกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสนามพลังงาน ชูมานน์ หรือสนามพลังแม่เหล็กโลก (7.83 เฮิร์ต) ซึ่งพลังแม่เหล็กโลกดังกล่าว…มีผลต่อร่างกายมนุษย์บริเวณต่อมไร้ท่อ พิทูอิทารี ในสมอง ซึ่งทำหน้าที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกรัก เมตตา ซึ่งเป็นพลังงานด้านบวก

สอดคล้องกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสนามพลังงาน ชูมานน์ หรือสนามพลังแม่เหล็กโลก (7.83 เฮิร์ต) ซึ่งพลังแม่เหล็กโลกดังกล่าว…มีผลต่อร่างกายมนุษย์บริเวณต่อมไร้ท่อ พิทูอิทารี ในสมอง ซึ่งทำหน้าที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกรัก เมตตา ซึ่งเป็นพลังงานด้านบวก

.

หากร่างกายสูญเสียพลังงานนี้จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย หรือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะปล่อยประจุไฟฟ้าด้านลบออกมาพร้อมอารมณ์ลบมากเกินไป จึงดึงดูดปัญหาและอุปสรรคมากมายเข้ามาสู่ชีวิต

.

.

การสร้างพีระมิดในจุดต่างๆของโลกเหมือนการฝังเข็มเพื่อกระตุ้นพลังงาน ปรับสมดุลสนามพลังงานโลก ทำให้เกิดฤดูกาลที่หมุนเวียนช่วยให้มนุษย์ก่อกำเนิด ขยายเผ่าพันธุ์และดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

.

เมื่อจำนวนมนุษย์บนโลกเพิ่มมากขึ้น..บวกกับสัญชาตญาณของมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับความเครียด กดดัน หวาดกลัว ทำให้อารมณ์ด้านลบปกคลุมโลกจนเสียสมดุล โลกจึงมีการปรับตัวเป็นระยะ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นมากกว่าปกติ

.

ส่วนมนุษย์เองนั้น..ร่างกายที่เสียสมดุลทางอารมณ์ทำให้เกิดการเจ็บป่วย โรคภัยใหม่ๆที่รักษาไม่ได้

จูนจิตกับจักรวาล พีระมิดที่บอสเนีย
ป้ายภายในพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ แสดงค่าพลังงานคลื่นชูมานน์ 7.83 เฮิร์ต มีผลต่อร่างกาย จิต และการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้เข้าสู่พลังงานบวกได้เร็วมาก

.

แม้เราจะทราบคุณประโยชน์ของพลังพีระมิดในเรื่องการปรับสมดุล แต่การจะหาโอกาสเข้าไปทำสมาธิเชื่อมพลังแม่เหล็กโลกก็ทำได้ไม่ง่าย ทั้งค่าเดินทางไปยังพีระมิดประเทศต่างๆมีราคาสูงมาก

.

อีกข้อหนึ่งคือ…จิตของผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงสมาธิขั้นสูงจะไม่สามารถจูนกับพลังแม่เหล็กโลก(อารมณ์ขุ่นมัวจนกลายเป็นนิสัยที่จูนกับพลังงานด้านลบ)

.

ทางเลือกดีที่สุดสำหรับท่านที่สนใจการจูนจิตกับพีระมิดแต่ติดเงื่อนไขที่กล่าวมา…คือ ร่วมจูนจิตเหนือสำนึกเพื่อเชื่อมพลังชูมานน์จากพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ ประเทศบอสเนีย ซึ่งมีความเข้มข้นสูงมากกว่าพีระมิดทั่วไป

.

ให้จินตนาการว่ากระแสคลื่นจิตของเรามีกำลังอ่อน ไม่สามารถจูนกับประจุไฟฟ้าด้านบวกเพื่อดึงดูดความสำเร็จได้ แต่การได้เข้ามาจูนจิตแบบกลุ่มย่อยกับ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข ปรมาจารย์การจูนจิตเหนือสำนึก หนึ่งเดียวในโลก

.

กระแสจิตของท่านช่วยยกระดับจิตผู้ร่วมกิจกรรมให้สูงขึ้น(แม้ไม่เคยฝึกจิตในระดับสูงมาก่อน) ทำให้จูนกับประจุไฟฟ้าด้านบวกได้เลย

.

ศาสตร์จูนจิตที่ อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข ฝึกฝน ทำให้ท่านจูนจิตเชื่อมสนามพลังงานสำคัญของโลกที่ท่านเคยเดินทางไปจูนจิต แล้วถ่ายทอดพลังงานเหล่านั้น..แผ่เข้ามายังจิตใต้สำนึกของผู้รับการจูนจิตได้โดยตรง


.

จึงเป็นวิธีลัดสั้น..ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสำเร็จและไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งพลังงานที่บอสเนียหรือสถานที่สำคัญทางพลังงานชั้นสูงของโลก

.

จูนจิตกับพลังมหาพีระมิด ประเทศบอสเนีย

.

หากท่านสนใจให้โอกาสตนเองได้จูนจิตสักครั้งในชีวิต

.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม..คอร์ส “จูนจิต World Class Thailand” ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม นี้ เวลา 13.00 – 17.00 น. (ต้องเดินทางมาจูนจิตที่สถาบัน ไม่มีการถ่ายทอดสด)

.

ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ปกติ..จูนจิตกับอาจารย์โดยตรงในเวลา 1 ชั่วโมง มูลค่า 1 แสนบาท)

.

จูนจิตจักรพรรดิ

.

ทางเลือกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาจูนด้วยตนเองหรือคนไทยในต่างประเทศ

สามารถจูนจิตในคอร์สออนไลน์ “จูนจิตจักรพรรดิ(เอเวอเรสต์) วันที่ 23-25 สิงหาคม นี้ ได้อีกครั้ง ในราคา 12,000 บาท (ราคานี้ถึงวันที่ 3 ส.ค. นี้เท่านั้น!!) คลิก!!

.

เว็บรวมคอร์สออนไลน์ทั้งหมดของเรา
www.educationlife-online.com/

.

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.  092-361-5346095-636-2691

.


 • เรื่องล่าสุด

 • ARCHIVES

 • Tag

  Kryon mindset กฎจักรวาล กฎแห่งแรงดึงดูด การพัฒนาองค์กร การสื่อสาร ข้อความจากครายออน ข้อความจากต่างมิติ คลื่นเสียงพิเศษ ความร่ำรวย ความลับของจักรวาล ความสำเร็จ จิตจักรวาล จิตเหนือสำนึก จิตใต้สำนึก จูนจิต จูนจิตกับจักรวาล ทักษะของผู้บริหาร ธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์ ปลดล็อกชีวิต ฝึกจิต พลังจักรวาล พลังจิต พลังจิตใต้สำนึก พัฒนาตัวเอง มิติที่ 5 สถิตธรรม สถิตธรรม เพ็ญสุข สมองเงินล้าน สื่อสารกับคุรุ องค์ความรู้จากจักรวาล อัจฉริยะ เชื่อมต่อกับคุรุ เที่ยวต่างประเทศ เรียนโค้ช เศรษฐีเงินล้าน แรงดึงดูด โค้ชจูนกระแสจิต โค้ชผู้บริหาร โค้ชพลังจิต โค้ชส่วนตัว โปรแกรมจิต โปรแกรมจิตใต้สำนึก ไลฟ์โค้ช
 • CALENDAR

  กรกฎาคม 2024
  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031